Henk Smit

Leven in verbinding

Henk was geen man die zomaar met alle winden meewaaide. Sterker nog, hij veroorzaakte meestal de wind. Soms zelfs een bescheiden storm. En juist dat heeft ervoor gezorgd dat zijn gedachtegoed werd gehoord en gezien. Dat mensen zich realiseerden dat de maatschappij ook anders kan. Dat we er voor elkaar moeten zijn en iedereen altijd een kans verdient. Om ‘gewoon’ mee te doen.

Lees hier meer over Henk Smit in de Memoriam op de pagina van Driekant

gedachtegoed

DoorDoen! heeft tot doel het gedachtegoed én de doe-kracht van Henk Smit voor te zetten via uiteenlopende initiatieven en social enterprises.

Binnen de biologische bakkerij Driekant worden al decennialang twee werelden bij elkaar gebracht: op duurzame wijze voedsel produceren én mensen die niet mee kunnen in de ‘gewone’ arbeidsmarkt een waardige plek bieden en hun talenten ontwikkelen. Henk Smit is alom gerespecteerd in de biologische wereld en binnen de gehele beweging naar een duurzamere wereld waarin ieder mens telt. Maar niet alleen was Henk sociaal ondernemer (en kunstenaar), ook was hij mentor en inspiratiebron van vele initiatieven, social enterprises etc.

Het overlijden van Henk in februari 2022 is de aanleiding voor doordoen! Vele mensen die hem gekend hebben, wensen (ieder op hun eigen wijze) de manier van ondernemen en werken waar Henk een groot voorbeeld van was, voort te zetten en de onderlinge verbindingen aan te halen.

boek

De naam DoorDoen! is gebaseerd op de titel die Henk had gekozen voor het boek dat hij schreef over zijn levenslessen. In concrete zin houdt het project Doordoen in dat op 15 september 2023 uiteenlopende initiatieven, social enterprises, goede doelen en duurzame netwerken bij elkaar komen op Antropia in Driebergen. Via workshops, podia, actieve verbindingen en creatieve werkvormen gaan de mensen die daar naar toe komen samenwerken om het gedachtengoed van Henk Smit voort te zetten en nieuwe praktijken te laten ontstaan.

Initiatieven van Henk

Klik op het logo voor meer informatie


Driekant ambachtscentrum

In de visie van Driekant biedt juist een kleinschalige, commerciële omgeving kansen voor de groei van mensen. De directe binding met het product, de zichtbaarheid van het eindresultaat en het contact met de afnemers doen namelijk een gezond appèl op de inzet en ontwikkeling van mensen. Het streven is om mensen voor zover mogelijk te laten doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven.

Stichting Driekant Inspireert

Stichting Driekant Inspireert heeft als doel het inspireren van mens tot organisatie op weg naar een evenwichtige, duurzame economie.

LEER GARANTIE PLAN

Bouw mee en investeer in mensen.

DoorDoen!

Hou me op de hoogte van DoorDoen!